Yazılar
 
Prof. Dr. Kenan DAĞCI
kdagci@gmail.com

YÜÇAM Açış Konuşması

Yalova Üniversitesi Uluslararası Çatışma Çözümleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kenan DAĞCI'nın 15.12.2010 tarihinde gerçekleştirilen 'Kırgızistan'da Barış ve İstikrar" konulu Uluslararası Çalıştayda Yaptığı Açış Konuşması
 
Sayın Valim,

Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Başsavcım,

Sayın Rektörüm,

Diğer idari ve Askeri Erkan

Yurtiçi ve Yurtdışından gelen çok değerli misafirler,

Kıymetli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler


Yalova Üniversitesi Uluslararası Çatışma Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezimizin ilk açılış etkinliğine hoş geldiniz.


Kısaca sizlere Neden Uluslararası Çatışma Çözümleri Merkezi kurduğumuzu ve nasıl bir yapılanma ve çalışma içerisinde olacağımızı ifade etmek isterim.

Değerli Katılımcılar,


Dünya tarihine bakıldığında, farklı boyutlarda çatışmaların meydana geldiği ve bu çatışmaların bölgesel ve küresel düzeyde ağır sonuçlarının olduğu bilinmektedir.


Yaşanan çatışmalar, yerel düzeyde olsa da bölgesel ve hatta küresel düzeyde barış ve istikrarı bozmakta ve toplumların barış ve refah içinde yaşamalarına engel olmaktadır. Yaşadığımız çağda, küresel anlamda sadece devletler değil devletlerin dışında sivil toplum örgütleri, şirketler ve bireyler arası ilişkiler daha fazla artmıştır. Bu ilişkiler ağının sağlam temeller üzerinde devam edebilmesi için “ortak bir barış ve refah alanı” oluşturulmasına ihtiyaç vardır.


Günümüzde, sadece belirli bir bölgede "Refah, Zenginlik ve Güvenlik Alanı" oluşturulması o bölgede barış ve güvenliği inşa etse de, bu durum uzun sürmemektedir. Çatışmanın olduğu çevre bölgelerden merkeze doğru barış ve istikrarı bozucu etkiler oluşmaktadır. Uzun vadede, çevredeki sorunlar değişik dalga boylarında merkeze yönelmektedir. Örneğin; yasadışı göç, uyuşturucu trafiği, terör vb. sorunlar çevreden merkeze doğru yayılmakta ve küresel barışı tehdit etmektedir. Bu nedenle çatışma çözümü sadece çatışmaların çıktığı ülkelerce çözülebilecek bir olgu olmaktan çıkmıştır. Çatışmaların yaşandığı bölge ile ilişkili olan ya da olmayan herkes bir şekilde sonuçlarından etkilenmektedir. Bu nedenle çatışma çözümleri alanında daha fazla araştırma yapmak ve bu konudaki çabalarımıza arttırmak durumundayız.


Ülkemizde sınırlı sayıda da olsa stratejik araştırma merkezleri bulunmaktadır. Ancak, stratejik araştırma merkezlerinin ilgi sahası oldukça geniştir. Daha mikro düzeyde araştırmaların yapılabilmesi ve stratejik bilgi ve düşünce üretilmesi, siyasal karar alıcılara ilgili alanda daha isabetli karar alma imkanı verecektir.


Türkiye’de çatışma çözümleri alanında kurulan ilk araştırma merkezi olan YÜÇAM, çatışma çözümleri, barış ve güvenlik alanlarında araştırmalar yaparak ülkemizdeki bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Çatışma çözümleri araştırmaları temel olarak çatışmalara neden olan faktörleri araştırmakta, bu faktörlerin barış üzerindeki negatif etkilerini pozitif etkilere çevirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda YÜÇAM, çatışma, barış ve güvenliği etkileyen faktörleri; ekonomik, siyasi, askeri, sosyal, psikolojik, tarihi, antropolojik ve diğer tüm boyutlarıyla birlikte inceleyecektir.

Merkezimiz

Türkiye Çalışmaları
Yakın Bölge Çalışmaları
Kıtalararası Çalışmalar

Ve

Küresel Çalışmalar olmak üzere dört dalga boyunda meydana gelen ya da gelebilecek çatışmaları derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır.


İlk çalışmamızı kardeş ülke Kırgızistan konusunda yapmaktan büyük bir heyecan ve memnuniyet duymaktayım. Kırgızistan’da barış ve istikrarın sağlanması sadece bölgesel anlamda değil küresel anlamda çok büyük önem taşımaktadır. Gelecekte Kırgızistan’ın jeopolitik yapısından dolayı önemli bir merkez haline geleceğini düşünmekteyim. Gerek siyasi gerekse iktisadi anlamda Kırgızistan’ın doğuya açılan en önemli kapı haline geleceğine inanıyorum. Yanı başındaki enerji kaynakları nedeniyle Kırgızistan’ın merkez bir ülke olması kaçınılmazdır. Kırgız kardeşlerimizin iç barış, huzur ve istikrarı yakalaması başta biz Türkiye’de yaşayan kardeşlerini mutlu edecektir.

Bu duygularla,


Bu ilk çalıştayımızın düzenlenmesinde yardımlarını esirgemeyen ve destekleyen başta Sayın Üniversitemiz rektörü olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına, TİKA’ya, Yalova Sanayi ve Ticaret Odasına ve bu çalıştayın gerçekleşmesinde emeği olan tüm meslektaşlarıma, öğrencilerime teşekkürü bir bor bilirim.


Sözlerimi Hz. Mevlana’nın bir sözü ile bitirmek istiyorum:

Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim.
Olur ya kalp durur, akıl unutur.
Ben dostlarımı ruhumla severim.
O ne durur, ne unutur.


Biz yapacağımız çalışmalara inşallah ruhumuzu katacağız. En derin saygı ve selamlarımla
03.03.2011 14:34
Yazarın Diğer Yazıları
Bu site içeriğinin telif hakları Uluslararası Çatışma Çözümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne ait olup 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kaynak gösterilerek kısmen yapılacak alıntılar dışında önceden izin alınmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz. Bu sitede yer alan CICR'nin kurumsal bilgileri ile CICR Akademik Personeli'nin çalışmaları dışındaki diğer görüş ve değerlendirmeler, yalnızca yazarının düşüncelerini yansıtmaktadır; CICR'nin kurumsal görüşünü temsil etmemektedir.
MARKA
© 2015 - Uluslararası Çatışma Çözümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bu web sitesi T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteklediği “MARKA/11-01/TD01-030” 2011 yılı Teknik Destek Projesi kapsamında hazırlanmıştır.
İçerik ile ilgili tek sorumluluk YALOVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 'ne aittir ve T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.